De laatste lichting -in de huidige vorm-
van de opleiding "De Uitdaging" start in april. Defensie zal daarna
een nieuwe vorm starten waarbij het doel wordt tot een hogere
instroom in militaire functies te komen. Hiermee wordt ook
bijgedragen aan de projecten "iedereen doet mee" en "aanval op de
schooluitval" van het kabinet Balkenende IV.

De nieuwe vorm van "De Uitdaging" staat
nog niet vast, maar blijft gericht op onder meer allochtone
jongeren en jongeren met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
Naast andere departementen zullen ook de grote gemeenten nog voor
de zomer worden betrokken.

De opleiding "De Uitdaging" is gericht op
jongeren die niet voor reguliere instroom of voor
instroomopleidingen in aanmerking komen én een relatief
grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. "De Uitdaging" moest het
mogelijk maken dat de deelnemers na een succesvolle opleiding in
dienst konden komen bij Defensie. Deze doorstroom komt in de
huidige vorm echter onvoldoende op gang.

bron:MinDef