Defensie garandeert de inzet van drieduizend militairen bij rampen en
crisissituaties in Nederland. Daarbij gaat het om de ondersteuning van
de civiele hulpdiensten. Dit staat in het rapport ´Civiel Militaire
Bestuursafspraken' waarmee de ministerraad op voorstel van minister
Kamp van Defensie en minister Remkes van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties heeft ingestemd.

Het aantal van drieduizend is gebaseerd op analyses van de politie,
brandweer en de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR). Dit
aantal is gegarandeerd. Mocht een grotere inzet van militairen nodig
zijn, dan kan uiteraard ook een beroep op Defensie gedaan worden.
Eveneens zijn er afspraken gemaakt over de reactietijd waarbinnen
Defensie de nodige militairen kan leveren. Daarnaast stelt Defensie
voor de tijdelijke opvang van grote aantallen personen, een of meerdere
defensiecomplexen ter beschikking. De samenwerking tussen beide
ministeries zal een meer structurele vorm krijgen.

De projectgroep Civiel militaire Bestuursafspraken is in 2002
ingesteld, nadat zich de jaren daarvoor een aantal rampen en
crisissituaties hadden voorgedaan waarbij militairen zijn ingezet
(zoals bij de vogelpest en de vuurwerkramp in Enschede). De ervaringen
van toen, gecombineerd met de huidige dreigingsanalyses, vormden de
aanleiding om de bestaande afspraken tussen Binnenlandse Zaken en
Defensie te vernieuwen.

Op korte termijn wordt tussen de betrokken ministeries een convenant opgesteld waarin de afspraken zijn vastgelegd.

Bron: Ministerie van Defensie / Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular