De commandant van de Luchtmobiele Brigade
te Schaarsbergen heeft onlangs negen militairen ontslagen vanwege
betrokkenheid bij het bezit of het gebruik van drugs. Vier
militairen zijn geschorst in afwachting van een mogelijk
ontslag.

De Koninklijke Marechaussee heeft de zaak
in onderzoek.Defensie voert een zero tolerance beleid op het in
bezit hebben of het gebruiken van drugs.

bron:MinDef