Tijdens de open dagen van landmacht,
luchtmacht en marine staan de nationale en binnenlandse
veiligheidstaken centraal. Het motto is dan ook: “Ontdek wat
Defensie doet voor jouw veiligheid”.

Het startschot van deze publiekscampagne
geeft Defensie deze week op de Internationale Vakbeurs
Incidentmanagement, Crisisbeheersing en rampenbestrijding. De
krijgsmacht toont daar onder meer de civiel-militaire samenwerking
bij verstoring van openbare orde, gewondenopvang en
–transport, explosievendreiging en nucleaire, biologische,
chemische en radiologische verkenning en -ontsmetting.

De landmacht levert tijdens de beurs in
het Autotron Rosmalen een extra bijdrage aan de onderlinge
samenwerking met het symposium ´Sterk Staan´.
Vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, politie, brandweer,
geneeskundige diensten en Defensie spreken over ‘gezamenlijke
voorbereiding: waarop, waarom, waarmee en met wie?’

In 2006 maakten de ministeries van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie en Defensie
nieuwe afspraken voor hulpverlening in geval van crises en rampen.
De algemene capaciteit van 3.000 militairen wordt tot 2012 verhoogd
met 1.600 militairen tot 4.600. Deze extra militairen zorgen voor
meer specialistische capaciteit.

bron:MinDef