Staatssecretaris Cees van der Knaap,
Commissaris van de Koningin Boele Staal en directeur Koet van
Domeinen hebben donderdag op de vliegbasis Soesterberg een
intentieovereenkomst gesloten over de verkoop van deze bakermat van
de Koninklijke Luchtmacht aan de provincie Utrecht. Met de
voorgenomen verkoop kan de herinrichting ervan daadwerkelijk van
start gaan.

Vanwege bezuinigingen besloot Defensie in
2003 tot het afstoten van diverse terreinen, waaronder de
vliegbasis Soesterberg. “Ik sta hier (…) niet uit
weelde, en zelfs een beetje met pijn in het hart”, liet Van
der Knaap zijn toehoorders al meteen aan het begin van zijn speech
weten. Per slot van rekening ontkiemde de Koninklijke Luchtmacht in
Soesterberg. En het kost moeite daar afstand van te doen. Maar de
bewindsman realiseert zich terdege dat het voor de provincie
Utrecht een buitenkansje is. “In een prachtige omgeving komt
een groot gebied vrij.”

Defensie houdt nog twee terreinen aan:
Camp New Amsterdam en een nog nader te bepalen gebied rond de
hangars in het ‘museumkwartier’. Daar krijgt het
nationaal defensiemuseum, een fusie van het luchtvaartmuseum en het
legermuseum te Delft, een plek.

Met het beëindigen van de
activiteiten van de Koninklijke Luchtmacht op de vliegbasis in 2008
komt een einde aan bijna een eeuw militaire luchtvaart in
Soesterberg. Het monument op de vliegbasis zal echter blijven
bestaan ter herinnering aan alle overleden luchtmachtmilitairen en
de geschiedenis van de militaire luchtvaart.

bron:MinDef