Het besluit van de minister van VROM om het afzagen van bomen mogelijk te maken in een gebied van 20 hectare in de Schinveldse bossen in de gemeente Onderbanken, is voor een deel geschorst. Dit blijkt uit een voorlopige uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 2 december 2005.

Het onderdeel van het besluit om bomen op een hoogte van ongeveer 1 meter boven de grond af te zagen in een strook van 6 hectare langs de Nederlandse-Duitse grensweg, is niet geschorst. De schorsing heeft betrekking op het besluitonderdeel om een beperkt aantal te hoge bomen in de overige 14 hectare af te zagen. Deze voorlopige uitspraak heeft tot gevolg dat het ministerie van Defensie, eigenaar van het bos, alleen met de werkzaamheden mag beginnen in de strook van 6 hectare langs de Nederlandse-Duitse grensweg.

Al enige tijd heerst er verschil van mening tussen de gemeente Onderbanken en de minister van VROM over de maatregelen die in de Schinveldse bossen moeten worden genomen. In juli 2005 heeft het gemeentebestuur van Onderbanken besloten dat de top van acht bomen mag worden afgezaagd. In augustus 2005 heeft de minister van VROM een zogenoemd Nimby ('Not in my backyard') - besluit genomen, omdat zij van mening was dat het besluit van het gemeentebestuur de in haar ogen noodzakelijke werkzaamheden in de Schinveldse bossen niet mogelijk maakt. Met het Nimby-besluit wil de minister de aanleg en instandhouding van een obstakelvrije vliegroute mogelijk maken ten westen van de start- en landingsbaan van de NAVO-vliegbasis Geilenkirchen. De vliegroute voldoet nu niet aan de NAVO-vliegveiligheidsvoorschriften.

Het 'Milieunetwerk Brunssum en Onderbanken', de 'Vereniging Stop Awacs Overlast' en enkele omwonenden hebben bezwaar gemaakt bij de minister en ook een verzoek ingediend bij de Raad van State om het besluit van de minister te schorsen. In de voorlopige uitspraak concludeert de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak dat de minister bevoegd was tot deze Nimby-procedure over te gaan. Gezien het grote belang dat is gediend met de vliegveiligheid op en rond de NAVO-vliegbasis, acht hij de noodzaak van de maatregelen bovendien voldoende aannemelijk gemaakt. Daarnaast kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak zich vinden in het standpunt van de minister dat de bestaande geluidsoverlast niet merkbaar zal toenemen en de luchtkwaliteit niet zal verslechteren.

De maatregelen die de minister noodzakelijk acht in de strook van 6 hectare langs de Nederlandse-Duitse grensweg zijn ten slotte voldoende duidelijk omschreven. De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is echter van oordeel dat dit niet geldt voor de maatregelen in de overige 14 hectare. In de uitspraak is aangegeven dat onduidelijk is of de bomen in dat gebied tot op 1 meter van de grond zullen worden afgezaagd of dat alleen de top uit deze bomen zal worden verwijderd en dat onduidelijk is op hoeveel bomen de maatregelen zullen worden toegepast. Deze onduidelijkheden zijn voor de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak reden om het besluit van de minister wat betreft het gebied van 14 hectare, te schorsen.

bron:Raad van State

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular