Stichting Heartbeat (www.stichtingheartbeat.nl) wordt ondersteund door de Defibrillatorshop. De volledige winst die deze leverancier van AED's (Automatische Externe Defibrillatoren) maakt, wordt beschikbaar gesteld aan deze organisatie die zich inzet om meer defibrillatoren in het straatbeeld te krijgen en daarnaast om gezinnen met een hartpatiëntje ontspanning te bezorgen. De eerste doelstelling wordt bereikt door HeartSafe trajecten, waarbij in gemeentes op openbaar toegankelijke plaatsen AED's geplaatst worden en door het project HeartEvent.

 

Vanaf 1 januari 2008 stelt Stichting Heartbeat AED's beschikbaar in bruikleen om evenementen voor zover mogelijk hartveilig te maken. Gezinnen met een hartpatiëntje worden door Stichting Heartbeat ondersteund middels een vakantie of ontspannende gezinsdagen. Vanaf vandaag gaat de Defibrillatorshop (www.defibrillatorshop.nl) een stap verder door alle goede doelen een commissie van 10% in het vooruitzicht te stellen van de verkopen die dankzij hun inspanningen gerealiseerd worden. Hoe werkt het? Goede doelen die actief deel willen nemen aan deze mogelijkheid om gelden te werven voor hun eigen doelstellingen, worden verzocht dit kenbaar te maken aan de Defibrillatorshop. Na de aanmelding ontvangt het goede doel een partnerlink die ze kunnen gebruiken in hun nieuwsbrieven of op de website. Wanneer via deze link een organisatie een bestelling plaatst, wordt er 10% van de omzet overgemaakt aan het eind van de maand waarin de betaling plaats vindt. Kom dus ook in actie en help Stichting Heartbeat indirect bij het bereiken van hun doelstellingen!