De huizen van omwonenden van Schiphol die buiten de geluidscontour van
het Luchthavenindelingsbesluit (LIB) vallen en met wie de overheid een
Besluit en Overeenkomst heeft gesloten om tot isolatie over te gaan,
worden alsnog geïsoleerd. Dit heeft minister Karla Peijs van Verkeer en
Waterstaat besloten ter afronding van het project Geluidsisolatie
Schiphol (GIS 2). Voorwaarde is dat de eigenaren schriftelijk hebben
gereageerd op het voornemen van staatssecretaris Melanie Schultz van
Haegen om hun woning niet te isoleren. Vanwege het zwangerschapsverlof
van de staatssecretaris neemt minister Peijs haar portefeuille
tijdelijk waar.

Met het genomen besluit vindt een snelle afronding plaats van GIS 2
tegen zo laag mogelijke kosten. Ook komt het Rijk de afspraken met de
eigenaren van de betreffende woningen na om hun woning te isoleren. Dit
is in lijn met de gedane toezeggingen aan de Tweede Kamer. Inmiddels
heeft de minister alle eigenaren van woningen buiten de nu geldende
geluidscontour schriftelijk haar besluit medegedeeld of zij in
aanmerking komen voor geluidsisolatie van hun woning.

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular