De 53 gezonde chimpansees van het BPRC (Biomedical Primate Research Centre) in Rijswijk krijgen definitief een nieuw onderkomen. Twintig chimpansees krijgen onderdak in DierenPark Amersfoort en 33 andere apen worden ondergebracht in Safaripark Beekse Bergen. De 28 geïnfecteerde chimpansees zullen vóór de zomer verhuizen naar de nieuw gebouwde Special Care Unit van Stichting AAP in Almere. Met deze verhuisoperatie zullen alle chimpansees van het BPRC uiterlijk begin 2007 zijn uitgeplaatst. Dat schrijven de ministers Van der Hoeven (OCW) en Hoogervorst (VWS) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Twee jaar geleden werden medische proeven op chimpansees verboden en konden alle dieren .gepensioneerd. worden. Omdat de Tweede Kamer van mening was dat de chimpansees niet bij het BPRC moesten blijven is gezocht naar adequate huisvesting voor deze grootste kolonie van chimpansees in Europa. De Tweede Kamer was van mening dat alle dieren, voorzover het BPRC geen afspraken over hun uitplaatsing naar dierentuinen had gemaakt, door Stichting AAP opgevangen dienden te worden. Hierover werd in 2003 met Stichting AAP een overeenkomst gesloten. Deze stichting zou zorgen voor de huisvesting, verzorging en behandeling van zowel de geïnfecteerde als de gezonde chimpansees uit het BPRC. Van de 53 gezonde apen zouden 33 verhuizen naar een nieuw onderkomen in Spanje en 20 naar Dierenpark Amersfoort. Maar juni 2005 bleek dat de bouw van dat onderkomen, vanwege het niet tijdig afkomen van de benodigde vergunningen, niet op de afgesproken tijd klaar zou zijn. Daarop heeft minister Van der Hoeven dat deel van de overeenkomst ontbonden en is er met Nederlandse dierentuinen overlegd over een duurzame oplossing voor deze groep chimpansees.
Met DierenPark Amersfoort en Safaripark Beekse Bergen zijn nu definitieve afspraken gemaakt over de huisvesting van de groep gezonde chimpansees. DierenPark Amersfoort krijgt hiervoor eenmalig een bedrag van 2,5 miljoen euro en Safaripark Beekse Bergen 3,8 miljoen. Beide dierenparken doen mee aan het Europese fokprogramma voor deze met uitsterven bedreigde ondersoort.
bron:OCW