Minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en
Integratie heeft definitief besloten om 40 wijken te selecteren die
voor de wijkenaanpak in aanmerking komen. In totaal hebben 26
gemeenten een aanvullend verzoek ingediend om betrokken te worden
in de wijkenaanpak, waarvan 11 gemeenten een verzoek hadden voor
toevoeging aan de selectie.

Voor al deze verzoeken is er geen reden om
op basis van het beschikbare en toegestuurde gemeentelijke
materiaal ze alsnog aan de selectie van 40 wijken toe te voegen. De
verzoeken zijn allemaal volgens dezelfde criteria geanalyseerd en
zijn voor wat betreft opeenstapeling van problemen, intensiteit en
omvang van de problematiek van een andere orde dan de huidige
geselecteerde 40 wijken.

bron:VROM