Het college van Burgemeester en Wethouders in Delft heeft ingestemd met de samenwerkings-overeenkomst tussen Delft en de ontwikkelcombinatie Koepoort v.o.f.. Doel is het realiseren van een ondergrondse parkeergarage met 329 bezoekersplaatsen met daarboven 15 woningen. Ook ging het college akkoord met een turnkey-koopovereenkomst, gericht op het aankopen van de garage door de gemeente. Vervolgens zal de gemeente de garage doorverkopen aan de nieuwe overheids-BV die alle publieke parkeergarages in Delft gaat exploiteren.

In augustus 2004 gaf de commissie Duurzaamheid groen licht voor het definitieve bouwplan voor de garage en de woningen en voor het ontwerp van de openbare ruimte. In de samenwerkings-overeenkomst ligt vast dat de gemeente financieel bijdraagt in bouwrijp maken en het inrichten van de openbare ruimte. Een bouwvergunning wordt kort voor de zomer verwacht. In september begint dan de bouw. De eerste activiteiten voor het bouwrijpmaken vinden al voor de zomer plaats

In Koepoort v.o.f. werken samen Ceres-projecten (onderdeel van Vestia) en Van Roey Projectontwikkeling BV.

bron:Gemeente Delft