Op maandag 25 april a.s. lanceren de Gemeente Delft, de TU Delft en staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken samen het initiatief YES!Delft om nieuwe innovatieve technostarters te stimuleren en te ondersteunen. YES!Delft (Young Entrepeneurs  Society Delft) bestaat uit een Business Club en een Incubator. In de Business Club kunnen jonge ingenieurs en studenten ervaringen uitwisselen met het bedrijfsleven en een netwerk opbouwen. De Incubator biedt technostarters ondersteuning om een succesvol bedrijf op te zetten. Het ministerie van Economische Zaken ondersteunt YES! Delft in het kader van het creeren van kansenzones.

`Nederland is goed in technisch onderzoek', zegt prof. Marco Waas, coà¶rdinator
vanuit de TU Delft. `Technostarters die vanuit de universiteitsomgeving beginnen,
vormen hà©t instrument om dat onderzoek om te zetten in nieuwe producten en diensten. Ze zijn in potentie de turbomotor van onze kenniseconomie.' Maar vaak zijn academici niet erg vertrouwd met het ondernemerschap. YES!Delft Business Club brengt wetenschappers op een actieve manier in contact met het bedrijfsleven en probeert hen zo te stimuleren om een bewuste keuze voor zelfstandig ondernemerschap te maken. `We willen de jonge academici niet alleen kennis, maar ook `ondernemersdurf' bijbrengen', aldus Christiaan Mooiweer, wethouder Delft Kennisstad.

De YES!Delft Incubator richt zich op technostarters die hoogtechnologische en
kennisintensieve innovaties in maximaal vier jaar gereed hebben voor marktintroductie. De Incubator ondersteunt deze jonge ondernemers bij het gehele opstarttraject van een technologische onderneming en biedt hen toegang tot de kennis, advies en faciliteiten van de TU Delft, de Gemeente Delft en de partners en sponsoren van YES!Delft. Het ministerie van EZ financiert professionele ondersteuning in de vorm van een formulemanager. Om tot de Incubator toegelaten te worden zullen technostarters aan een aantal criteria moeten voldoen. Zo zal de haalbaarheid
van de businessplannen onder de loep worden genomen. `We willen ons met de Incubator richten op starters die de potentie hebben uit te groeien tot de toonaangevende bedrijven van de toekomst', zegt Christiaan Mooiweer

Verder zal YES!Delft de belangen van technostarters behartigen, o.a. door structurele
samenwerking met en ondersteuning van overheid en bedrijfsleven.

bron: TU Delft