(Persbericht) Nederlandse samenwerking is startpunt voor wereldwijde coà¶peratie

Hoofddorp, 26 april 2011 QlikTech (NASDAQ: QLIK), specialist in Business Discovery user-driven Business Intelligence en Deloitte* sluiten een strategische alliantie. De overeenkomst bestaat uit een framework dat alle vestigingen over de hele wereld de mogelijkheid biedt om op lokaal niveau samenwerkingen aan te gaan. De bestaande relatie tussen Deloitte en QlikTech in Nederland was aanleiding voor het verder definiëren van het wereldwijde framework.

Net als voorheen zal de afdeling Business Intelligence & Analytics van Deloitte, QlikView meenemen in toolselecties voor klanten. In aanvulling daarop zullen nog meer consultants van Deloitte gecertificeerd worden om QlikView te implementeren. Met de samenwerking komt Deloitte tegemoet aan de vraag naar gebruiksvriendelijke oplossingen die de waarde van informatie optimaal tot zijn recht laten komen.

à¢â‚¬Å“De alliantie tussen Deloitte en QlikView helpt ons om technologische innovatie en business vraagstukken dichter bij elkaar te brengenà¢â‚¬, aldus Patrick Schunck, Partner bij Deloitte Consulting BV. à¢â‚¬Å“Hierdoor kunnen we onze bestaande oplossingen verder verbeteren en zitten we op de voorste rij als het gaat om nieuwe ontwikkelingen. Onze klanten plukken hier de vruchten van.à¢â‚¬

Binnen Deloitte wordt QlikView ingezet om snel applicaties te ontwikkelen die probleemstellingen van klanten analyseren. Deloitte adviseert bedrijven en organisaties al jarenlang succesvol over Data Analytics en Business Intelligence. De samenwerking met QlikView biedt Deloitte de mogelijkheid haar klanten nog beter van dienst te zijn op gebieden als werkkapitaalreductie, spend management, supply chain optimalisatie en sales performance management.

à¢â‚¬Å“De analytische kracht van QlikView geeft ons en onze klanten de mogelijkheid grote hoeveelheden data te analyseren op een flexibele, gebruiksvriendelijke manierà¢â‚¬, vertelt Stefan van Duin, Director Business Intelligence & Analytics bij Deloitte Consulting BV. à¢â‚¬Å“De gebruiksvriendelijkheid van QlikView belichaamt voor ons onze missie: Breng Business Intelligence terug naar de business!à¢â‚¬

à¢â‚¬Å“De wereldwijde alliantie met Deloitte is een belangrijke uitbreiding van ons internationale netwerkà¢â‚¬, aldus Peter McQuade, VP of Global Alliances bij QlikTech. à¢â‚¬Å“De visies van QlikTech en Deloitte over Business Intelligene sluiten nauw op elkaar aan. Wij zijn beiden gemotiveerd Business Intelligence in handen van de gebruiker te geven, oftewel Business Discovery te bieden. Deloitte bezit veel kennis over de business en de onderliggende systemen bij haar klanten en QlikView biedt op basis van deze kennis en data snelle analyse- en rapportagemogelijkheden. Het recept voor een vruchtbare samenwerking.à¢â‚¬

----------------------
* Deloitte, zoals gebruikt in dit persbericht, refereert naar Deloitte Consulting BV, een dochteronderneming van Deloitte Nederland.

Noot voor de redactie: Bijgevoegd vindt u een drietal foto‘˜s op hoge resolutie van de ondertekening van de strategische alliantie.

Over Deloitte
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than140 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 170,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.

Over QlikTech
QlikTech (NASDAQ: QLIK) is een leider in Business Discovery, oftewel user-driven Business Intelligence (BI). De krachtige en toegankelijke Business Discovery oplossing QlikView slaat een brug tussen traditionele BI-oplossingen en stand-alone bedrijfsapplicaties. QlikView biedt gebruikers intuïtieve gebruiksvriendelijke analyses. Dankzij de pioniersrol van QlikTech in in-memory associatieve zoektechnologie worden gebruikers niet beperkt door voorgedefinieerde vragen, wat normaal is binnen traditionele applicaties, maar kunnen zij informatie juist vrij onderzoeken. QlikView Business Discovery werkt met bestaande BI-applicaties en voegt nieuwe mogelijkheden toe, zoals inzicht voor iedereen, real-time analyses zonder wachttijden, mobiliteit, de gebruiksvriendelijkheid van een app, de mogelijkheid data te combineren en samen te voegen, en een nieuw niveau van informatiedeling en samenwerking. In tegenstelling tot traditionele applicaties kan QlikView binnen enkele dagen of weken worden geïmplementeerd, in plaats van in maanden, jaren of uiteindelijk helemaal niet. Het hoofdkantoor van QlikTech is gevestigd in Radnor, Pennsylvania. QlikTech heeft wereldwijd vestigingen die samen meer dan 18.000 klanten in ruim 100 landen bedienen. Ga voor meer informatie naar www.qlikview.com.

Meer informatie:
Marcommit PR
Eline Visser
Tel. 035-5822730
E-mail: [email protected]

Deloitte
Ties Kortmann
Tel: +31 (0)88 2887508
E-mail: [email protected]