Een nieuw kennis- en innovatiecentrum bundelt de kennis over waterbeheer en bouwen in deltagebieden. Het Delta-instituut levert diensten aan de overheid en aan bedrijven. Het instituut start waarschijnlijk op 1 januari 2007. De ministerraad heeft op voorstel van minister Peijs en staatssecretaris Schultz (VenW) ingestemd met de oprichting van het Delta-instituut.

Het Delta-instituut moet internationaal toonaangevend worden. De oprichting van het instituut is volgens het kabinet belangrijk om de kwetsbare en overstromingsgevoelige Nederlandse delta ook in de toekomst bewoonbaar te houden. Verder moet het instituut bijdragen aan innovatieve oplossingen voor de gevolgen van klimaatverandering, zoals stijging van de zeespiegel en extremere neerslag.

Organisatie

Het Delta-instituut wordt een zelfstandige stichting. De nieuwe organisatie bevat delen van WL Delft Hydraulics, GeoDelft, specialistische diensten van Rijkswaterstaat en TNO. In de startfase zijn er 700 tot 800 voltijdsbanen.
bron:VenW