Onderzoek door Afdeling Amsterdam van Alzheimer Nederland wijst uit dat
het aanbod van activiteiten voor dagbesteding van dementerenden niet
aansluit bij de vraag. Ze maken daardoor te weinig gebruik van het
aanbod. Gevreesd wordt dat dit nog erger zal worden. Het symposium
'Anders, maar wel beter' op 17 februari in Amsterdam wil zorgaanbieders
stimuleren beter naar de behoeften van mensen met dementie te
luisteren.
 
 
Uit een telefonische enquàªte door de Amsterdamse afdeling van Alzheimer
Nederland onder aanbieders van dagbesteding in Amsterdam bleek op
overtuigende wijze dat er te weinig gebruik wordt gemaakt van het
aanbod. Een belangrijke oorzaak is dat het aanbod dagbesteding voor
mensen met dementie niet aansluit bij de vraag. Voor de toekomst wordt
algemeen de vrees geuit dat de bezettingsgraad nog verder zal dalen.
 
 
Het onderzoeksbureau Research en Advies bv (RIGO) bevestigt de kloof
tussen vraag en aanbod van dagbesteding voor mensen met dementie. Er
kwam ook naar voren dat dagbesteding aan huis de voorkeur heeft. Het
streven de opname van mensen met dementie zo lang mogelijk uit te
stellen maakt het extra belangrijk om de kloof tussen vraag en aanbod
te dichten. Dagbesteding is een van de voorzieningen die versterkt
dienen te worden.   
 
Om de aanbieders maximaal te stimuleren hun aanbod aan te passen aan de
huidige en toekomstige vraag van dementerenden en hun verzorgers,
organiseert Alzheimer Nederland Afdeling Amsterdam in samenwerking met
het Alzheimercentrum VUmc een symposium met afsluitend een debat tussen
deelnemers aan het symposium en een panel van experts.  
 
Het gratis symposium is op 17 februari 2005 van 13.00 tot 17.30 uur in
de Amstelzaal van het  VU-ziekenhuis, de Boelelaan 1117,
Amsterdam. Er is weinig parkeergelegenheid, maar de Amstelzaal is goed
bereikbaar met openbaar vervoer.  
 
Het volledige programma ziet u via www.alzheimer-nederland.nl, Symposium over dagbesteding.  

Bron: STICHTING ALZHEIMER NEDERLAND