Onderzoek door de NVVE wijst uit dat ongeveer 75 procent van de
NVVE-leden op hun euthanasieverklaring heeft aangegeven dat zij
euthanasie wensen wanneer zij dement zijn.  

Daarvan kiest 65 procent  het begin van het dementieproces als
juiste tijdstip om euthanasie te krijgen en 90 procent zegt te willen
dat het euthanasieverzoek wordt gehonoreerd, ook als zij geen
ongelukkige indruk maken op hun omgeving.  
 
Uit de praktijk blijkt echter dat volgens artsen demente mensen zelden
of nooit aan de criteria van de euthanasiewet kunnen voldoen en
euthanasie in een dergelijk geval uitgesloten is. Er is dus sprake van
een enorme discrepantie tussen wens en realisatie.  
De NVVE organiseert daarom op 10 december 2004 het symposium: Dementie en euthanasie, er mag meer dan je denkt...  
Dit symposium wil knelpunten bij een euthanasieverzoek aan de orde
stellen en vooral de nadruk leggen op mogelijke openingen die de
wetgeving biedt bij het honoreren van een wens tot levensbeëindiging
als er sprake is van dementie.  
 
Meer dan 240 artsen (huisartsen, verpleeghuisartsen, geriaters en
gerontopsychiaters) hebben zich voor dit symposium aangemeld.
Programma: zie website www.nvve.nl  

Bron: NVVE