Versterking van de democratie en van vertrouwen is de kern van de voorstellen voor bestuurlijke vernieuwing zoals minister Pechtold deze aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft recent het onderzoek 'Het beeld van de burger' gepresenteerd. Hieruit blijkt duidelijk dat de Nederlander zijn gemeente waardeert en vertrouwt.

Volgens de burger doet de gemeente het beter dan de landelijke overheid. Zo weten gemeenten veel beter wat leeft onder de burgers, doen zij wat ze zeggen en leggen ze beter uit waarom bepaalde besluiten worden genomen. Het versterken van de democratie is een constant punt van aandacht voor gemeenten. Voor de lokale democratie zijn twee concrete voorstellen van de minister bijzonder relevant.

Spreiding van de raadsverkiezingen
De argumenten die minister Pechtold geeft voor het spreiden van de raadsverkiezingen zijn niet nieuw en zijn tot nu toe niet doorslaggevend geweest om tot spreiding van de raadsverkiezingen over te gaan. Inmiddels maken vele lokale partijen de laatste jaren prominent onderdeel uit van de lokale democratie. De VNG is dan ook vooralsnog van mening dat de nadelen van raadsverkiezingen op een dag niet opwegen tegen de voordelen van gespreide raadsverkiezingen.

Gekozen burgemeester
De VNG is, als vertegenwoordiger van het lokaal bestuur, bereid met de minister te spreken over de toekomst van het lokaal bestuur. Hoewel er in het paasakkoord gesproken wordt over een grondig en gericht onderzoek naar de versterking van de lokale democratie, ziet de VNG hier niets van terug in de democratische vernieuwingsagenda.

De VNG heeft steeds aangedrongen op een zorgvuldige invoering van de gekozen burgemeester. Daartoe heeft de VNG zich verzet tegen de invoering in 2006. De VNG is bereid mee te werken aan het grondige en gerichte onderzoek waar over wordt gesproken in het paasakkoord. Voor de VNG is daarbij de resolutie die is aangenomen op de buitengewone algemene ledenvergadering vorig jaar op het Malieveld leidend.

bron:VNG