Op donderdag 28 april zullen buschauffeurs en trambestuurders uit het hele land naar Den Haag komen om de Tweede Kamer te waarschuwen voor de 'afbraak van het openbaar vervoer'. Met die oproep zullen ze een petitie aanbieden aan de vaste Kamercommissie voor verkeer en vervoer. De actievoerders zullen daarna op een videoscherm op het Plein de hoorzitting volgen die de Tweede Kamer over houdt het plan van minister Peijs om het aanbesteden overal te verplichten. Het OV-personeel meent dat de invoering van marktwerking in de afgelopen jaren heeft gezorgd voor een fors kwaliteitsverlies van het openbaar vervoer. Zij vrezen een verdere verslechtering als er een aanbestedingsverplichting zal worden ingevoerd. 

Op verzoek van de vakbonden ABVAKABO FNV, FNV Bondgenoten en de ondernemingsraden van de openbaarvervoersbedrijven, houdt de Tweede Kamer op donderdag 28 april een hoorzitting over de verplichte aanbesteding van het stadsvervoer. De werknemers in het OV willen dat lokale overheden niet verplicht worden hun openbaar vervoer aan te besteden, maar dat zij zelf kunnen beslissen dat al of niet te doen. Op die manier kan volgens de bonden en de ondernemingsraden het beste maatwerk geleverd worden, toegesneden op lokale omstandigheden. Dat komt volgens hen zowel de belangen van het personeel als dat van de reizigers ten goede. 
 
Marktwerking heeft volgens het OV-personeel geleid tot een beperktere dienstregeling, langere overstaptijden, minder sociale veiligheid, hogere tarieven en slechtere arbeidsomstandigheden. Verplichte aanbesteding - zoals minister Peijs wil - zal volgens de werknemers tot meer verslechteringen leiden. Een openbaarvervoerconcessie zal dan per opbod worden verkocht aan de goedkoopste - maar niet noodzakelijkerwijs de beste - bieder. 

bron:ABVAKABO FNV