'Werkgevers moeten beslissen wat ze echt
willen', vindt CNV-voorzitter René Paas. Hij vindt de
voorstellen van werkgeversorganisatiesvan VNO/NCW, MKB Nederland en
AWVN om oudere werknemers minder betaald werk te laten uitvoeren
'ondoordacht' en 'onhandig', 'Werkgevers roepen altijd dat
mensen langer moeten doorwerken. Dan is het dom om tegelijk te
dreigen met lager loon en minder interessant werk'

Je kunt er de klok op gelijk zetten. Op
'derde kerstdag', middenin de kerstluwte, gooien werkgevers een
steen in de vijver. Meestal door iets veel harder te roepen dan ze
zelf eigenlijk willen. Vandaag dus demotie.

De CNV-voorzitter vindt het 'een slecht
signaal' dat werkgevers nog in dit CAO-seizoen mensen willen
dwingen om lager betaald werk te accepteren wanneer ze hun
pensioenleeftijd naderen. Het staat haaks op de werkgeverswens dat
mensen langer doorwerken. 'Als je dat wilt, moet je niet dreigen
met lager loon en minder interessant werk.'

René Paas: 'Het is een vorm van
achterstallig onderhoud wanneer oudere werknemers

niet meer productief of gemotiveerd zijn.
Het betekent dat er te lang niet in deze groep is
geïnvesteerd. Veel te vaak vinden bedrijven het bij oudere
werknemers niet meer de moeite om nog tijd en geld te investeren in
opleidingen of cursussen. Op het moment dat het kostenaspect zo
belangrijk wordt dat je mensen minder interessant en minder betaald
werk wil laten doen, heb je de boel zelf enorm laten versloffen.
Het is overigens dubbel zuur dat de demotie-voorstellen komen op
een moment dat de werkgevers vanwege deafloop van de
onderhandelingen over het ontslagrecht dreigen dat ze niet meer in
scholing

willen investeren.'

Werkgevers die oudere werknemers minder
willen betalen, maken pijnlijk duidelijk dat oudere werknemers voor
hun organisatie niet meer interessant zijn. Paas noemt dat
'kortzichtig', in een steeds krappere arbeidsmarkt: 'Goede
werkgevers halen het beste uit hun ervaren werknemers. Ze voeren
bewust personeelsbeleid en plukken daar de vruchten van. Werkgevers
die aandringen op demotie, doen aan symptoombestrijding. Het
hoofdprobleem blijft onbeantwoord: wie niet in medewerkers
investeert, haalt er te weinig rendement uit. De oplossing is dus
niet minder betalen, maar beter scholen', aldus Paas.

bron:CNV

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular