Internationale organisaties luiden noodklok over 'formalistische' opstelling van ministeries en kabinet 

    
Nederland dreigt zijn positie als gastland van internationale
juridische organisaties te verliezen. Organisaties als het
Internationaal Gerechtshof, het Internationaal Strafhof en het
Joegoslavië Tribunaal stuiten steeds vaker op tegenwerking van
ministeries. Tjaco van den Hout, secretaris-generaal van het
Internationaal Hof van Arbritage, trekt namens alle internationale
organisaties in Den Haag aan de bel. Hij noemt de betrokken ministeries
'onnodig formalistisch en legalistisch'. Zijn noodkreet, vanmorgen voor
VPRO Radio in De Ochtenden, wordt onderschreven door burgemeester
Deetman. 'Ik ervaar dat er vooral veel weerstand is op het ministerie
van Financiën', stelde Deetman vanmorgen in De Ochtenden. 'Wat Schiphol
is voor Amsterdam en de haven voor Rotterdam, zijn de internationale
organisaties voor Den Haag. Dat wordt onvoldoende onderkend. Ik begrijp
de houding van sommigen in en rond en het kabinet niet. Je wilt toch
een goede gastheer zijn?'  
 
Volgens Van den Hout, die als woordvoerder van de in totaal ruim dertig
organisaties spreekt, is de gastvrijheid van Nederland niet ruimhartig
genoeg om de positie als 'juridische hoofdstad van de wereld' te
behouden. 'Mijn organisatie en alle andere internationale organisaties
moeten kunnen rekenen op extra faciliteiten en privileges', zei Van den
Hout voor de VPRO Radio. 'Dat we ze in Den Haag hebben, schept
verplichtingen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken begrijpt dat,
maar het zijn de andere ministeries, Justitie, Sociale Zaken en
Financiën, die dat niet inzien, of niet willen inzien. Bovendien
getuigt de houding van de ministeries van calvinistitische zuinigheid.'
 
 
Van den Hout kreeg in de uitzending bijval van Sam Muller, directeur
van het Institute of Internationalisation of Law, die voorheen aan
zowel het Joegoslavië Tribunaal als het Internationaal Strafhof was
verbonden. 'Internationale ambtenaren die bij deze organisaties werken
verhuizen veel, moeten aldoor nieuwe huisraad en een auto verkopen. Dat
moet gecompenseerd worden door belastingvrijstelling. Dat gebeurt niet.
Ander voorbeeld: als kinderen van deze ambtenaren op bezoek willen
komen en ze komen niet uit de EU, dan moeten ze elke keer opnieuw een
visum aanvragen. Dat kan heel anders.'  
 
Tjaco van den Hout stelde in de uitzending dat de ministeries 'slechts
tegen hun zin in medewerking verlenen. Het gevolg is dat Nederland
steeds ongunstiger afsteekt tegen andere landen die gastheer kunnen
zijn voor deze organisaties. Het imago van Nederland wordt negatiever.
Wanneer er in de toekomst sprake is van een nieuwe organisatie, is de
kans groot dat die aan Den Haag voorbij gaat.'  
 
Volgens Wim Deetman moet er snel een soepelere, efficientere ambtelijke machinerie komen.   
'Op het ministerie van Financiën zeggen ze: we doen gewoon wat in
EU-verband is afgesproken, maar de praktijk is dat ze die regeltjes in
de rest van Europa gewoon aan hun laars lappen. Het probleem moet hier
nog hoger op de politieke agenda.'  

Bron: VPRO

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular