De WebWijzerAward 2007 is gewonnen door
Den Haag. Deze gemeente scoort met de subsites Residentie.net en
Ons Haagse Huwelijk het beste op de 3 participatienormen van de
BurgerServiceCode. Op de 'Dag van de burger' reikte Nationale
ombudsman Alexander Brenninkmeijer de prijs uit aan de Haagse
burgemeester Wim Deetman. Eervolle vermeldingen gingen naar
Geluids.net en Politix.nl.

Via Residentie.net
(politiek.residentie.net/) kun je het reilen en zeilen van de
lokale volksvertegenwoordiging volgen. De raadsgriffie werkt
hiervoor samen met de lokale omroep. Er is ook een videoarchief van
samenvattingen van raadszittingen. Residentie.net faciliteert de
Haagse burgers met online diensten. Met community-software en
e-mail worden mensen uit de stad samengebracht rond een bepaald
thema, zoals huren of fietsen of rond een bepaald gebied, zoals
bewonersgroepen. Het diensten- en informatieaanbod van de gemeente
zelf combineert Den Haag met diensten van bedrijven en
maatschappelijke organisaties in de stad. Bovendien is Den Haag
vernieuwend met 'Ons Haags huwelijk' de website waarmee je alle
zaken rondom een huwelijk of geregistreerd partnerschap volledig
via een computer kunt regelen. Je kunt met Ons Haagse Huwelijk
online een dossier samenstellen, een trouwlocatie en -datum
reserveren en een trouwambtenaar kiezen.

Volgens de jury, het Forum
[email protected] onder voorzitterschap van Marjet van Zuijlen,
laat Den Haag met Residentienet zien dat het bij de e-overheid niet
alleen gaat om betere dienstverlening. 'Het is een van de eerste
initiatieven om bewoners via internet te betrekken, zelforganisatie
te ondersteunen en de gemeentepolitiek toegankelijk te maken. Het
model is met vallen en opstaan in de loop der tijd verbeterd. Ons
Haagse Huwelijk is een goed voorbeeld van vereenvoudiging van
formaliteiten en toepassing van zelfwerkzaamheid', aldus de
jury.

De jury kent twee eervolle vermeldingen
toe aan niet-overheidsorgansiaties voor hun initiatieven om burgers
bij het bestuur te betrekken. De ene gaat naar Politix.nl (voor
transparantie) en de ander naar Geluids.net (voor
zelfwerkzaamheid).

De WebWijzerAward is dit jaar voor de
tiende keer toegekend. Het is daarmee een van de oudste prijzen op
gebied van de e-overheid. In die periode is de prijs uitgegroeid
van een stimulans voor een mooie website tot een waardering voor
een goed presterende overheid, waarbij de website een hulpmiddel
is. De beoordelingsmaatstaf daarvoor is de BurgerServiceCode: de
tien kwaliteitseisen voor de moderne relatie tussen de mondige
burger en een slimme overheid. Deze gelden inmiddels als standaard
voor publieke dienstverlening. Voor het toekennen van de prijs is
dit jaar met name gekeken in hoeverre overheidsorganisaties erin
slagen burgers te betrekken bij de ontwikkeling of uitvoering van
beleid. Daartoe is vooral gelet op de 3 normen van de
BurgerServiceCode die betrekking hebben op actief burgerschap:
'ontvankelijk bestuur', 'verantwoordelijk beheer' en 'actieve
betrokkenheid'.

bron:[email protected]