Alle bijstandsgerechtigden die niet hoeven
te solliciteren en ook geen scholing hoeven te volgen, mogen straks
dertien weken in het buitenland verblijven zonder dat zij hun
uitkering verliezen. De ministerraad heeft ingestemd met een
daartoe strekkend wetsvoorstel van staatssecretaris Aboutaleb van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met het voorstel wordt tegemoet
gekomen aan kritiek van de rechter dat mensen nu op grond van
leeftijd verschillend behandeld worden.

Bijstandsgerechtigden boven de 57,5 jaar
die niet hoeven te solliciteren, worden nu anders behandeld dan
vergelijkbare bijstandsgerechtigden jonger dan 57,5 jaar. De eerste
groep mocht al dertien weken in het buitenland verblijven, de
tweede vier weken. De Centrale Raad van Beroep veroordeelde dit
onderscheid naar leeftijd.

Voor bijstandsgerechtigden die wél
moeten solliciteren, of scholing moeten volgen verandert er niks.
Zij mogen straks, net als nu, hooguit vier weken buiten Nederland
verblijven. Alleen in zeer bijzondere gevallen kan hiervan worden
afgeweken.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat
het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden
gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de
Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede
Kamer.

bron:SZW