De verdediging in strafzaken krijgt meer
mogelijkheden om het onderzoek van deskundigen te toetsen.
Verdachten krijgen het recht een tegenonderzoek aan te vragen of
deskundigen te laten oproepen.

Dit staat in een wetsvoorstel van minister
Hirsch Ballin (Justitie). Het voorstel past in het
verbeterprogramma voor het openbaar ministerie en de politie.

Verdachten krijgen het recht een
tegenonderzoek of aanvullend onderzoek aan te vragen. Als de
officier van justitie het verzoek afwijst, kan de verdachte het
voorleggen aan de rechter-commissaris. De verdediging is hierdoor
beter in staat om toch onderzoek te laten doen vóór
het begin van de berechting op de terechtzitting.

Als het verzoek wordt toegewezen,
beschikken rechters op de zitting meteen over (meer) informatie om
de deskundigenrapporten te beoordelen. Rechtzaken hoeven dan geen
vertraging op te lopen.

In het wetboek komt een aparte afdeling
voor de rechten en plichten van deskundigen. Ook komt er een nieuw
landelijk register van vaste gerechtelijke deskundigen. Verder
wordt geregeld aan welke eisen deskundigen moeten voldoen.

Het wetsvoorstel wordt voor advies aan de
Raad van State gestuurd. De tekst van het voorstel en het advies
worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron:MinJus