Uit een Klantwaarderingsonderzoek dat afgelopen juni gehouden is onder de professionele partners van de rechtbank Haarlem blijkt dat de rechtbank in vergelijking tot het vorige onderzoek in 2001 over de hele linie ruim hoger scoort. De score ligt nu zelfs boven het landelijk gemiddelde. In het oogspringend zijn vooral de hoge waardering voor de deskundigheid van de rechters en voor het foutloos werken van de griffies.

Uit het onderzoek in 2001 bleek dat de rechtbank onder het landelijk gemiddelde scoorde. Deze uitkomst heeft de rechtbank zich ter harte genomen. Bij alle nieuwe ontwikkeling binnen de rechtbank wordt zoveel mogelijk het belang van de "klant" centraal gesteld. Er is gericht gewerkt aan het verhogen van het niveau van de griffies. Mede door het volgen van trainingen en een kritische houding ten opzichte van elkaars werk, leveren de medewerkers meer kwaliteit en is de organisatie als geheel tot verbetering gekomen. Het resultaat is dat de tevredenheid van de professionele partners op alle fronten is toegenomen.

bron:Rechtbank Haarlem

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular