De Dienst Justitiële Inrichtingen
(DJI) van het ministerie van Justitie heeft woensdag in de Tweede
Merwedehaven in Dordrecht een nieuwe detentieboot in gebruik
genomen. De boot fungeert als detentiecentrum voor vreemdelingen,
die geen verblijfsrecht in Nederland (meer) hebben en daarom het
land moeten verlaten. De gemeente Dordrecht heeft een vergunning
voor het afmeren van de boot voor een periode van maximaal vijf
jaar verleend.

De detentieboot in Dordrecht biedt plaats
aan 496 personen, die veelal verblijven op twee-, vier- of
zespersoonskamers. Elke kamer beschikt over een eigen douche,
toilet, koelkast en televisie. Daarnaast beschikt het
detentiecentrum over verschillende voorzieningen, waaronder vier
lucht- en sportplaatsen, een bibliotheek, een bezoekzaal en een
inrichtingswinkel. Op de boot worden alleen mannelijke
vreemdelingen geplaatst. Voor de vreemdelingenbewaring geldt een
wettelijk regime, waarbij de vreemdelingen in de gelegenheid worden
gesteld om deel te nemen aan gemeenschappelijke activiteiten (o.a.
luchten, sport, recreatie, bezoek en geestelijke verzorging) en
daarbuiten verblijven op de afdeling of de kamer.

De beveiligingsmaatregelen op en rond de
boot zijn afgestemd op de doelgroep die in het complex wordt
gehuisvest. In goed overleg met de gemeente Dordrecht zijn
verschillende maatregelen getroffen om de brandveiligheid op de
boot te borgen. Dit betreft onder meer een rookdetectiesysteem en
een sprinklerinstallatie met aansluitingen op iedere kamer. Voor de
ingebruikname hebben al meerdere gemeenschappelijke oefeningen van
de brandweer en de bedrijfshulpverleners van het detentiecentrum
plaatsgevonden. Deze oefeningen worden jaarlijks herhaald

Met de ingebruikname van de boot in
Dordrecht komt het aantal detentieboten in Nederland op drie. Op
korte termijn zullen in Zaanstad nog twee nieuwe boten in gebruik
worden genomen.

bron:MinJus