Enschede, 3 februari 2009 Acquisitie via telemarketing wordt steeds meer aan banden gelegd, getuige ook de impact van het Bel-me-niet-register. Deur-tot-deurverkoop wint hierdoor snel aan populariteit. ODS2, softwareleverancier van op het gebied van Field Marketing en Order Management, speelt hierop in met de marktintroductie van Direct Sales Support Software die deur-tot-deur-verkoop naar een hoger plan tilt; opdrachtgevers kunnen beter controle uitoefenen op uitgevoerde werkzaamheden en de consument geniet een betere bescherming.

Tot voor kort konden consumenten te pas en te onpas telefonisch worden benaderd met vaak agressieve verkooptechnieken. Om consumenten hiertegen bescherming te bieden is op 1 oktober 2009 het Bel-me-niet-register opgericht. Door deze wettelijke bepaling zijn de mogelijkheden voor bedrijven om telefonisch acquisitie te bedrijven sterk ingeperkt. Burgers kunnen nu hun telefoonnummer inschrijven, waarna bedrijven hen niet meer telefonisch mogen benaderen. ´Als gevolg hiervan zoeken bedrijven, de energie-, telecom- en verzekeringsbranche voorop, hun heil steeds meer in deur-tot-deur-verkoop. Het gevaar van een vergelijkbare irritatie onder consumenten als die zich bij telemarketing voordeed, ligt op de loer‘˜, aldus Edwin Poorthuis, CEO van ODS2.

Dialoog
Om irritatie aan de kant van de consument te voorkomen, en om tegelijkertijd het resultaat van directe verkooptechnieken te verbeteren, zijn bedrijven die deur-tot-deur-marketing toepassen gebaat bij kwaliteit van en inzicht in hun data. Dit blijkt uit de DM Barometer, het onderzoek naar bestedingen en trends in dialoogmarketing van DDMA, OMG/Mailmedia en Tijdschrift voor Marketing. De ondervraagde marketeers onderschrijven vrijwel unaniem het belang van een goede datakwaliteit, als voorwaarde om op een juiste manier de dialoog aan te kunnen gaan met de consument. De helft van de organisaties die in het onderzoek worden betrokken geeft aan dat ze in 2010 een dialoog willen met de doelgroep op basis van een life-time value model, in plaats van een korte termijn (sales-)aanpak.

Kwaliteit
ODS2 speelt in op deze trend van meer deur-tot-deur-verkopen met de introductie van Direct Sales Support Software. De software heeft zijn basis in de geavanceerde Field Marketing Software-oplossing van ODS2, die onder andere door Microsoft wordt gebruikt om het marktaandeel van de Xbox te vergroten.

Door een unieke combinatie van modules voor het vastleggen van activiteiten en verkoop, real-time online rapportage en inplannen van verkoopteams wordt een hoge mate van doelgerichtheid en transparantie gerealiseerd. Opdrachtgevers krijgen hierdoor direct en op op detailniveau inzicht in de uitgevoerde activiteiten en gerealiseerde verkoop. Dit levert betere controle- en sturingsmogelijkheden op, cruciaal in de vertrouwensband tussen opdrachtgever en salesorganisatie. Dankzij het gebruik van een PDA worden offertes direct verwerkt, waarna consumenten binnen vijf minuten door het bedrijf kunnen worden gebeld om de ingevoerde gegevens te controleren na te gaan of de klant daadwerkelijk de order wil plaatsen. De consument op deze manier wordt derhalve meer in bescherming genomen. Dankzij gedetailleerde rapportagemogelijkheden kunnen bedrijven eenvoudig inzicht geven in uitgevoerde activiteiten, hetgeen de transparantie ten goede komt.

Edwin Poorthuis, CEO van ODS2, vat de voordelen van de nieuwe Direct Sales Support Software als volgt samen: ´Het bijzondere van onze oplossing is dat het zowel het belang van de opdrachtgever, de salesorganisatie à©n de consument dient. Het biedt realtime inzicht en garandeert kwaliteit van data. Het vergroot de algehele transparantie van en het vertrouwen in deze manier van verkopen. Een negatieve beeldvorming rondom direct salesactiviteiten, zoals bij telemarketing het geval is, wordt hiermee voorkomen.‘˜

Over ODS2 b.v.
ODS2 is een internationale softwareleverancier en ontwikkelt complexe (webbased) applicaties zoals (winkel)aanmeldsystemen, rapportagetools & dataregistratiesoftware. ODS2 heeft twee softwareoplossingen in de markt staan, te weten Order Management Software (OMS) en Field Management Software (FMS), en heeft vestigingen in Enschede en Toronto ( Canada) en Dubai. KPN heeft klanten als Alice, KPN en Microsoft en is actief in onder andere Nederland, Spanje, België, Zuid Afrika, Noord-Amerika en het Midden-Oosten. ODS2 is door Deloitte Fast50 uitgeroepen tot een van de 50 snelst groeiende technologiebedrijven van Nederland en EMEA. Voor meer informatie bezoekt u www.ods2.nl

Foto in hoge resolutie beschikbaar

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
ODS2
Edwin Poorthuis
T 053 4618692
E [email protected]

Lubbers & De Jong
Wilco Rutenfrans
T 020 4210565
E [email protected]