De bemiddeling inzake de effectenleaseproblematiek onder leiding van de heer Duisenberg heeft geleid tot een akkoord. De heer Duisenberg startte de bemiddelingsgesprekken tussen Dexia Bank Nederland (DBNL) en de stichtingen Leaseverlies en Eegalease en de Consumentenbond, ondersteund door de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), in februari 2005.

De oplossingen zijn zowel van toepassing op overeenkomsten die zijn beëindigd vanaf januari 1997, als op lopende overeenkomsten.

· Cliënten met een effectenleaseovereenkomst krijgen een korting van tweederde op hun mogelijke restschuld bij afloop van het contract. Eventuele positieve resultaten uit andere overeenkomsten van diezelfde cliënt worden verrekend.

· Cliënten die op basis van artikel 1:88 Burgerlijk Wetboek (meetekenen van de partner) tijdig en op correcte wijze vernietiging van de overeenkomst hebben ingeroepen krijgen een volledige korting (100%) op de mogelijke restschuld bij afloop van het contract. Eventuele positieve resultaten uit andere overeenkomsten van diezelfde cliënt worden verrekend.

· Cliënten met een product dat niet kan eindigen met een restschuld krijgen 10% korting op de restschuld die na vroegtijdige beëindiging zou kunnen ontstaan.

· Cliënten die het Dexia Aanbod hebben aanvaard krijgen een vierde optie; bij direct aflossen van de restschuld wordt een korting van eenderde gegeven.

· De bestaande coulanceregeling van Dexia die bedoeld is om sociale problemen te voorkomen en voor alle cliënten toegankelijk is, wordt verder verruimd.

De stichtingen Leaseverlies en Eegalease zullen dit voorstel met een positief advies aan hun aangeslotenen voorleggen. Wanneer de meerderheid van de respondenten positief reageert, beëindigen de stichtingen de twee collectieve procedures die zij tegen de bank aanhangig hebben gemaakt.

Het is de bedoeling bovenvermelde hoofdlijnen te implementeren en beschikbaar te hebben voor alle cliënten voor het einde van de maand juni 2005.

De regeling geldt niet voor de specifieke groep cliënten die een productcombinatie van een effectenleaseovereenkomst en effectendepot zijn aangegaan. Hiervoor bestaat reeds een regeling.

Dexia heeft aan alle betrokken partijen duidelijk gemaakt dat haar bereidheid om een algemeen bemiddelingsvoorstel te aanvaarden, geen schuldbekentenis inhoudt.

De kosten van deze schikking bedragen circa à¢?¬ 400 miljoen. Rekening houdend met reeds aangelegde voorzieningen en de à¢?¬ 218 miljoen uit de schikking met Aegon (zie persbericht d.d. 11 februari 2005), zal het resultaat van Dexia als gevolg van deze minnelijke schikking met een supplementaire kost van circa à¢?¬ 100 miljoen voor belastingen worden beïnvloed, te verwerken in de boeken over het eerste kwartaal.

Dirk Bruneel, voorzitter van Dexia Bank Nederland: "De geschilpunten die zijn voortgekomen uit effectenleaseproducten die zijn verkocht door Bank Labouchere, hebben de afgelopen jaren talrijke problemen veroorzaakt. Ondanks het feit dat Dexia meent dat zij juist heeft gehandeld en haar argumenten sterk zijn, erkennen wij ook dat deze kwestie zich in Nederland heeft ontwikkeld tot een maatschappelijk probleem. Hiervoor moesten wij een oplossing zoeken. Dexia complimenteert de heer Duisenberg die, tussen twee standvastige partijen in, erin geslaagd is ons naar deze minnelijke regeling te leiden. Wij hebben ervoor gekozen om te onderhandelen met de stichtingen Leaseverlies, Eegalease de Consumentenbond en de VEB, omdat zij het meest representatief zijn voor zowel ons cliëntenbestand als de gevoelens die hieromtrent leven in de maatschappij. Wij zijn ervan overtuigd dat de reactie van de cliënten positief zal zijn en dat zowel onze cliënten als de bank deze bladzijde definitief kunnen omslaan."

Bron : Dexia