Dexia had belegger vooraf moeten waarschuwen

's-Hertogenbosch, 5 april 2005  Het gerechtshof à¢s-Hertogenbosch heeft
geoordeeld dat Bank Labouchà¨re, de rechtsvoorganger van Dexia, de
belegger in niet mis te verstane bewoordingen had moeten waarschuwen
voor het specifieke risico van het beleggen in aandelen met geleend
geld.

De bank had de belegger moeten melden, dat hij na afloop van de
overeenkomst een schuld aan de bank heeft als de aandelen op dat moment
minder waard zijn dan het geleende aankoopbedrag. In het
informatiemateriaal over de Winstverdriedubbelaar staat nergens met
zoveel woorden dat de belegger het aankoopbedrag voor de aandelen zal
lenen van de bank. De bank had moeten nagaan of de belegger zich van
dit specifieke gevaar bewust was.

De bank heeft hiermee haar bijzondere zorgplicht geschonden en
onrechtmatig jegens de belegger gehandeld. Dexia is in beginsel
aansprake lijkvoordeschadediedebeleggerhierdoorheeftgeleden.

Bron: Gerechtshof 's-Hertogenbosch