Het Gerechtshof in Den Bosch deed vandaag uitspraak in twee zaken waarin het wel of niet meeondertekenen door een partner van de aandelenlease overeenkomst een grote rol speelde. Dexia verloor.

Dexia vorderde op grond van artikel 6:278 BW betaling van het verschil in waarde van de aandelen op het moment van de vernietiging van de overeenkomst ten opzichte van de waarde bij de aanvang van de overeenkomst. Het is immers ook aannemelijk dat de overeenkomst niet zou zijn vernietigd als de aandelenkoersen zouden zijn gestegen in plaats van gedaald.

Volgens het hof is artikel 6:278 BW niet van toepassing indien de echtgenoot van de belegger de aandelenlease-overeenkomst terecht heeft vernietigd wegens het ontbreken van toestemming. Concreet betekent dit dat Dexia de volledige inleg moet terugbetalen aan de belegger.

bron:Gerechtshof Den Bosch