Vanaf 22 januari voeren de rijksambtenaren
opnieuw actie voor een betere cao. Op tientallen plekken in het
land zijn er werkonderbrekingen, stiptheidsacties, debatten en
demonstraties. Naar verwachting zullen de acties nog weken duren.
Ze worden langzaam opgebouwd van afdeling naar regio en landelijk;
op 13 februari is er een landelijke demonstratie.

De douane houdt opnieuw stiptheidsacties,
onder andere op de Maasvlakte.Op de ministeries eisen medewerkers
van 'hun' SG dat hij of zij kleur bekent. Als de sg achter het
personeel staat, kleurt het gebouw groen, maar de kans is groter
dat de ministeries rood kleuren door de protestaffiches. Bij de
belastingdienst zijn er in het hele land werkonderbrekingen. In
Utrecht bijvoorbeeld, demonstreren op dinsdag 23 januari ten minste
600 medewerkers van de belastingdienst op het plein voor de
rechtbank.

Vier ambtenarenbonden, Abvakabo FNV, CNV
Publieke Zaak, CMHF en het Ambtenarencentrum, voeren samen actie
voor een betere cao. Het eindbod van Remkes 'een dunne twee
procent', vinden de bonden na jaren van matiging volstrekt
onvoldoende. De bonden eisen 2,5 procent, inlopen van de
eindejaarsuitkering op de rest van de publieke sector, en
compensatie voor de nadelige effecten van de nieuwe
ziektekostenverzekeringen.

bron:ABVAKABO FNV