DHL kiest voor verhuisservice van Verhuisvriend.nl

DHL Global Mail gaat als eerste groot postbedrijf een partnership aan met Verhuisvriend.nl. DHL gaat consumenten attenderen op de verhuisservice en helpt haar klanten met een beter bereik van de post.

De belangrijkste motivatie voor DHL om deze samenwerking aan te gaan is dat DHL haar relaties wil helpen met het verbeteren van de kwaliteit van hun klantenbestanden. Door de belangrijkste oorzaak van bestandsvervuiling (verhuizingen) bij de wortel aan te pakken zullen bestanden betrouwbaarder en veel actueler worden. Uiteindelijk voorkomt deze aanpak dat er post op adressen afgeleverd wordt waar de geadresseerden niet meer wonen.

Verhuisvriend.nl is het antwoord op de vraag van consumenten naar een overkoepelende en bruikbare verhuisservice. De liberalisering van de postmarkt heeft bijgedragen aan het succes van deze jonge service.

Vroeger kon de consument bij het staats postbedrijf zijn verhuizing doorgeven. Nu telt Nederland meerdere commerciële postbezorgers. Een onafhankelijke verhuisservice is dus geen luxe. Het is niet uitgesloten dat de overige postbedrijven ook gebruik gaan maken van de verhuisservice van Verhuisvriend.nl.