DHV heeft in het kader van het raamcontract tussen de Blauwe Stad en DHV, opdracht gekregen het ontwerp te maken van de vaarverbinding tussen het nieuwe woongebied De Blauwe Stad in Oost-Groningen en het Winschoter Diep. Het kanaal dat wordt aangelegd voor de toekomstige recreatievaart wordt ca. 3 kilometer lang.

Het ontwerp voor de vaarverbinding voorziet naast de aanleg van het kanaal met aan à©à©n zijde ruimte voor een ecologische verbindingszone, in twee bruggen voor het kruisen van provinciale wegen, een sluis, het aanpassen van de bestaande onderdoorgang onder de A7 en een ecoverbinding. Naast het ontwerp verzorgt DHV ook het bestek en de aanbesteding van de vaarverbinding en de begeleiding van de uitvoering die naar verwachting in 2007/2008 zal plaatsvinden.

De gehele ontwikkeling van de Blauwe Stad - de transformatie van een landbouwgebied van 12 km2 in een meer met diverse wooneilanden - is door DHV civieltechnisch ontworpen. Tevens voert DHV de directie en het toezicht bij de uitvoeringswerkzaamheden.

Op zaterdag 7 en zondag 8 mei a.s. biedt de projectorganisatie Blauwe Stad bezoekers een laatste mogelijkheid om over de bodem van het meer te wandelen. Op 12 mei a.s. zal Koningin Beatrix met een officiële handeling het eerste water in het meer van de Blauwe Stad laten stromen.

bron:DHV