Op woensdag 6 juli promoveert Michiel Vromans aan de RSM Erasmus University op een proefschrift dat een duidelijk inzicht verschaft in de eigenschappen van een spoorsysteem met betrekking tot betrouwbaarheid.

De promotie-commissie staat onder leiding van prof.dr Leo Kroon, hoogleraar Kwantitatieve Logistiek aan RSM Erasmus University. Daarnaast hebben ppk prof.dr Jo van Nunen, prof. dr Rommert Dekker en NS president-directeur dr Aad Veenman, als externe deskundige, zitting in de commissie.

Openbaar vervoer speelt een belangrijke rol in de mobiliteit in Nederland. Dagelijks reizen miljoenen Nederlanders per trein naar werk of huis. Om treinverkeer concurrerend te houden met de auto, is een goede prijs-kwaliteitverhouding vereist. Eà©n van de belangrijkste kwaliteitsmaatstaven is het op tijd rijden van de treinen en het voorkomen van vertragingen. Vertragingen hebben veel verschillende oorzaken. Vraag een willekeurige treinreiziger, en hij of zij zal er zo 5 kunnen opsommen.
Opgelopen vertragingen verspreiden zich zowel in plaats als tijd door het spoornetwerk. De maatschappelijke, bedrijfsmatige en wetenschappelijke relevantie van onderzoek naar het op tijd rijden van treinen is overduidelijk.

12)Rijtijdspeling
Een spoorwegsysteem kan worden gezien als een heel groot en complex systeem dat aan veel onzekere factoren bloot staat. In zijn proefschrift 'Betrouwbaarheid van Spoorwegsystemen' beschrijft Vromans wiskundige modellen voor de evaluatie en optimalisatie van spoorwegdienstregelingen.

Speciale aandacht is er voor de verdeling van 'rijtijdspeling'. Deze spelingen kunnen erg nuttig zijn in het beperken van vertragingsoverdracht. De effectiviteit van deze spelingen is echter erg afhankelijk van de plaats binnen de treinrit. Vromans heeft een verrassende, maar potentieel effectieve regel voor de spelingsverdeling ontwikkeld om de verspreiding van vertragingen te verminderen.

Snelheidsverschillen
Een ander belangrijk onderwerp is de heterogeniteit van het treinverkeer, of, in andere woorden, de snelheidsverschillen tussen de treinen. Naast het feit dat wordt aangetoond dat er een sterke correlatie is tussen snelheidsverschillen en betrouwbaarheid, zijn er nieuwe maten ontwikkeld die de mate van heterogeniteit van het treinverkeer aangeven.

Verder wordt in het proefschrift een innovatief programmeringmodel gepresenteerd dat niet alleen in staat is om dienstregelingen te evalueren, maar ook te optimaliseren. Het model integreert de meeste spoorwegafhankelijkheden en minimaliseert de gemiddelde aankomstvertraging rechtstreeks. Het model laat zien dat aanzienlijke verbeteringen mogelijk zijn in vergelijking met de huidige dienstregeling in Nederland. Verschillende varianten van het model zijn beschreven die voor een breed scala aan problemen ingezet kunnen worden.

bron:RSM Erasmus Universiteit

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular