Dienstverleners selecteren precies de verkeerde ideeën

EINDHOVEN - Hoe selecteert een succesvolle dienstverlener uit een berg ideeën juist diegene die geld gaan opleveren? Een actuele vraag, waar veel dienstverleners mee worstelen. Marketingbureau Six Fingers deed hier onderzoek naar onder 258 innovatieprofessionals.

Wat blijkt: de meeste dienstverleners selecteren precies op de verkeerde manier. Ze gaan aan de slag met ideeën waar ze nooit iets mee zouden moeten doen, en laten het spreekwoordelijke ei van Columbus te vaak links liggen.

20% meer succes in innovatie
Het goed inrichten van het selectieproces is zeer belangrijk om succesvol te innoveren. Dienstverleners die ideeën op de juiste manier selecteren zijn aantoonbaar succesvoller in innovatie. Six Fingers onderzocht of het uitmaakt wie selecteert, hoe wordt geselecteerd en waarop ideeën worden geselecteerd. Dit blijkt zeker het geval; dienstverleners die precies op de juiste manier selecteren, zijn gemiddeld liefst 20% succesvoller op het gebied van innovatie dan dienstverleners die dit niet doen. Een flinke winst en het mooie is dat de manier van ideeselectie te veranderen is.

Wie selecteert?
Bij bijna alle dienstenverleners is selectie een directiefeestje, het meest succesvol echter is een crossfunctioneel team de selectie te laten maken. Directie kent vaak goed de hoofdlijnen, maar is minder goed in het selecteren van ideeën die goed bij de markt passen.

Hoe wordt geselecteerd?
De meeste dienstverleners borgen hun proces niet, en maken zo steeds ad hoc beslissingen. Leren van de fouten en een formeel proces inrichten is de beste manier om ideeën te selecteren.

Waarop selecteren?
Dienstverleners rekenen ideeën graag tot achter de komma door. Financiële onderbouwingen en marktverkenningen zijn bijna altijd standaard. Helaas zorgt dit ervoor dat alleen veilige ideeën worden gekozen. Het best is een ervaren crossfunctioneel team in te richten, dat op basis van gut feeling de ideeën selecteert die verder worden uitgewerkt.

Test
Het onderzoek is weergegeven op www.innovatieonderzoek.nl, waar ook een Ebook met een test staat voor dienstverleners die willen weten hoe succesvol hun manier van idee selectie is.

Noot voor de redactie
Het onderzoek Oog op Innovatie Diensteninnovatie is uitgevoerd door marketingbureau Six Fingers. Voor vragen kunt u contact opnemen met Rob Adams (040-8426242, [email protected]).