23 februari 2009 | Ede
Online Identiteit: Nazorg bij overlijden heet de nieuwe dienst en is er voor bedoeld alles wat de overledene heeft opgebouwd op internet netjes af te sluiten namens de nabestaanden. Marieke Ligtelijn, directeur van Sir Miles BV, bemerkte dat er soms wel eens profielen van overledenen in LinkedIn bleven staan. Alsof ze er gewoon nog waren. Het leek haar pijnlijk een geliefde nog dagelijks op internet tegen te komen alsof er helemaal geen afscheid was geweest.

Meestal is het wel bekend bij de nabestaanden waar de overledene actief is geweest op internet. Maar soms ook helemaal niet. Of hebben de nabestaanden geen idee waar ze zouden moeten beginnen. Net zoals de gewone opzegdienst voor traditionele media bestaat er nu Dierbaar Online met nazorg bij overlijden. Voor alle online media.

Wanneer je achter de computer zit en ineens denkt: "Laat ik eens zijn/haar naam googlen", dan komt er misschien wel een resultaat met allemaal pagina's waar de overledene nog op staat. Foto's, berichten op weblog's en forums, persoonlijke netwerk profielen zoals LinkedIn, MSN, Hyves en Facebook of andere lidmaatschappen van bijvoorbeeld Marktplaats of zeer persoonlijke interesses. Maar niet alleen is de zogenaamde online identiteit van de overledene te vinden met een zoekactie via Google. Het kan ook zijn dat de overledene lidmaatschappen heeft bij online gemeenschappen die niet openbaar zijn. Hoe zorg je er dan voor dat de online identiteit netjes wordt afgesloten? Eventuele prettige aandenken worden bewaard? Maar ook alle online contactpersonen, al dan niet geselecteerd, een berichtje krijgen van het overlijden?

Dierbaar Online helpt nabestaanden om de online identiteit van een overledene op te ruimen en netjes af te sluiten. Hulp bij afhandelen van alle op internet te vinden online gegevens. Om bijvoorbeeld een digitaal aandenken te maken of een online herdenkplaats in te richten. Of om gewoon op te ruimen en af te sluiten. Zoals ook het huis en de kledingkast van de overledene worden opgeruimd.

Over Dierbaar Online
Dierbaar Online is een organisatie die graag op een bijzondere manier en met aandacht u persoonlijk bijstaat bij verlies van een dierbare. Op de manier waarop wij u het beste bij kunnen staan. Met kennis, ervaring, creativiteit en kwaliteit op het gebied van internet en online creatie. Dit doen wij op een zeer discrete manier.

Het verlies van een dierbare is een groot moment in een mensenleven. Naast de bestaande en de bekende nazorg bieden wij diensten die ondersteunen en aansluiten bij een meer en meer gebruik van internet door mensen in onze samenleving.

Dierbaar Online is een onderdeel van Sir Miles BV.
Voor meer informatie: www.dierbaaronline.nl

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular