Het openbaar vervoer heeft weinig hinder van taxi's die op de tram- en busbaan rijden. Dit is een van de conclusies uit de evaluatie tram- en busbaanregeling. Daarnaast blijkt dat er niet meer ongevallen plaatsvinden op de vrije tram- en busbaan door taxi's en dat de dierenambulance voortaan ook gebruik mag maken van de tram- en busbaan.

Sinds 1 februari 2004 is de nieuwe tram- en busbaanregeling voor taxi's ingegaan. Een belangrijke reden voor de invoering was de sterke toename van het aantal taxi's in Amsterdam. Bij dit besluit is bepaald dat de regeling na een jaar zou worden geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat: 1. het aantal taxi's in Amsterdam kan worden geschat op 3000 tot 3500; 2. ten opzichte van 2003 het aantal verstrekte ontheffingen licht is gedaald; 3. de hinder door taxi's op het openbaar vervoer gering is, hoewel er plekken zijn waar de hinder wel significant is; 4. een op de tien trams door een taxi wordt gehinderd; 5. de ontheffing niet functioneert als algemeen kwaliteitskeurmerk; 6. op de vrije tram- en busbaan niet meer ongevallen met taxi's plaatsvinden; 7. er langs tramhalten te hard wordt gereden. Op de snelheid ter hoogte van halten zal strenger gecontroleerd worden; 8. de hinder door taxi's op de Nieuwezijds Voorburgwal aangepakt wordt; 9. er strengere controles komen op het tussentijds op- en afrijden van de baan;

Onderzoek onder Amsterdammers en chauffeurs

Uit subjectief onderzoek onder 393 Amsterdammers en 140 chauffeurs blijkt dat de ontheffing goed wordt gewaardeerd, maar dat de rol voor de klant beperkt is. De meeste klanten nemen gewoon de eerste taxi die er is. Daarbij kan de slechte zichtbaarheid van de kaart een rol spelen. Bij chauffeurs is de kennis van de regeling groot, men staat er positief tegenover en men is tevreden met de aanvraagprocedure. Daarnaast komt ook naar voren dat verreweg de meeste chauffeurs hun best doen zich aan de regels te houden. Toch lukt dat bijna de helft van de chauffeurs niet. Bovendien botsen de regels regelmatig met de commerciële belangen van de ondernemer.

Ontheffing dierenambulance

Er komt een regeling voor overig medegebruik van tram- en busbanen, zowel voor gebruik van het hele net (bijvoorbeeld dierenambulance) als incidenteel (voor onderhoudswerkzaamheden e.d.). Dit houdt in dat de dierenambulance en Stichting Pup in Nood voortaan toestemming krijgen om over de tram- en busbaan te rijden. Met dit besluit komt het college van B&W tegemoet aan de motie Flos.

Per 1 januari 2006 wordt voor taxichauffeurs het examen `vakbekwaamheid' verplicht om het vak te kunnen uitoefenen. Naar verwachting zal dat leiden tot een afname van het aantal chauffeurs. De eerste effecten worden verwacht in het aantal af te geven ontheffingen tram- en busbaangebruik voor taxi's.

bron:Gemeente Amsterdam

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular