Dierenarts Den Otter uit Rhoon gaat in hoger beroep tegen de uitspraak
van de Rechtbank Rotterdam over het verstrekken van adresgegevens van
hondenbezitters uit zijn patiëntenadministratie. De dierenarts was in
een kort geding door Gemeentebelastingen Rotterdam voor de rechter
gedaagd omdat hij de gegevens van zijn cliënten niet wilde aanleveren.

Gemeentebelastingen Rotterdam wil deze gegevens gebruiken voor het
innen van de hondenbelasting. Op de uitspraak van 8 maart jongstleden
is zowel binnen de beroepsgroep van dierenartsen als daarbuiten met
veel ongeloof gereageerd. Vooralsnog weigeren dierenartsen in Rotterdam
mee te werken aan het verzoek van Gemeentebelastingen. Zij vinden de
opgelegde informatieplicht niet acceptabel. De vertrouwensrelatie, het
dierenwelzijn en de gezondheid van mens en dier zijn belangrijker. Veel
dierenartsen zijn inmiddels benaderd door cliënten die zich uit het
patiëntenbestand willen laten schrijven. 
 
De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD)
ondersteunt het protest van haar leden. De gang van zaken in Rotterdam
heeft mogelijk ook gevolgen voor dierenartsen in andere gemeenten en
zorgt voor veel onrust. De beroepsorganisatie wil het Besluit uit 1995
waarop de rechter zijn uitspraak baseert ook politiek ter discussie
stellen. De dierenartsen zijn destijds niet geïnformeerd over dit
ingrijpende wetsartikel. Het is gebruikelijk dat de overheid een
beroepsorganisatie als de KNMvD betrekt bij de totstandkoming van
relevante wetgeving. De KNMvD vindt het gezien de maatschappelijke
positie van de dierenarts onverstandig hen in dit geval
informatieplichtig te maken. De beroepsorganisatie vindt dat in de
besluitvorming de belangen niet goed zijn afgewogen. Het middel staat
volgens de dierenartsen niet in de juiste verhouding tot het doel.
 
 
Achtergrondinformatie  
De Gemeentewet uit 1851 geeft gemeenten de mogelijkheid tot het heffen
van Hondenbelasting. In art. 226 staat vastgelegd dat gemeenten
belasting mogen heffen op het houden van honden. De reden voor deze
belasting was oorspronkelijk het beperken van het hondenbezit onder
meer vanwege de openbare veiligheid en het bestrijden van hondsdolheid.
Waak- en bedrijfshonden waren in het verleden uitgesloten van deze
belasting. Anno 2005 zijn deze redenen voor het heffen van deze
belasting achterhaald. Lang niet in alle gemeenten in Nederland wordt
hondenbelasting geheven. Er bestaan grote verschillen in de hoogte van
het bedrag. Het innen van de belasting brengt in uitvoerende zin veel
nadelen met zich mee, daarom wordt binnen veel gemeenten gediscussieerd
over het afschaffen ervan. De opbrengst van hondenbelasting is niet
geoormerkt en gaat bijna altijd naar de algemene middelen. Er bestaat
geen kattenbelasting of paardenbelasting.  

Bron: KNMVDIERGENEESKUNDE