Een dierenarts uit Utrecht moet het aantal katten dat zij bezit terugbrengen tot twee, zo bepaalde de rechter in kort geding na klachten van omwonenden.Omwonenden van de arts hadden een kort geding aangespannen, omdat zij ernstige (geur)hinder ondervonden van de vele katten die de bewoonster in en rond haar huis hield. Het aantal katten bedroeg ten tijde van het uitbrengen van de dagvaarding ongeveer 55.

Volgens de rechter ondervinden niet alleen de direct aangrenzende woningen maar ook andere omwonenden sterke hinder van de katten van de dierenarts. Met ingang van vier weken na de betekening van het vonnis mag de vrouw daarom niet meer dan twee katten (kittens daaronder begrepen) als huisdieren te houden op straffe van een dwangsom van 500 euro voor iedere dag dat zij in gebreke blijft aan deze veroordeling te voldoen.

Bron: Rechtbank Utrecht