Den Haag, 7 december 2004 - Driekwart van de Nederlandse asielen heeft
momenteel te maken met extreme kattendrukte. Dat blijkt uit een enquàªte
die de Dierenbescherming onlangs heeft gehouden onder de Nederlandse
dierenasielen.

Mensen die om wat voor reden dan ook van hun kat af willen, krijgen
soms zelfs te maken met wachtlijsten als gevolg van het nijpende
plaatstekort. De Dierenbescherming
waarschuwt al jaren voor de gevolgen van het kattenoverschot in
Nederland. Asielbeheerders geven dit jaar voor het eerst aan de druk
nog maar nauwelijks aan te kunnen.

De asielen zien met name een stijging van het aantal zwerfkatten; 50
procent van de opvangcentra zegt vol te zitten met deze dieren.
Asielbeheerders wijten de huidige problemen rond de kattenopvang onder
meer aan de economische recessie. Er wordt daardoor bijvoorbeeld
bezuinigd op dierenartskosten waardoor minder sterilisaties worden
uitgevoerd. Daarnaast vangen asielen in toenemende mate verwilderde
katten op, die vaak moeilijker zijn te plaatsten.

De Dierenbescherming
roept mensen op zich er terdege bewust van te zijn dat aanschaf en
verzorging van een kat aanzienlijke kosten met zich mee brengt. Mensen
die overwegen een kat aan te schaffen zouden volgens de Dierenbescherming altijd eerst een bezoek aan het asiel moeten brengen.

Bron: Dierenbescherming