De Dierenbescherming wil dat het ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit(LNV) heldere voorlichting geeft aan ongediertebestrijders en overheidsinstanties over het gebruik van de Rodenator. Met het apparaat worden dieren letterlijk opgeblazen door middel van een propaangas-explosie. Op dit moment wordt het apparaat illegaal ingezet in Nederland om, bijvoorbeeld, mollen te bestrijden.

De Rodenator is door het ministerie van LNV goedgekeurd voor de bestrijding van woelratten. Het doden van andere dieren met de Rodenator is wettelijk verboden. De Dierenbescherming constateert echter dat dit verbod door ongediertebestrijders met voeten wordt getreden, provinciale besturen geen eenduidige informatie geven over de machine en het Kenniscentrum Dierplagen in Wageningen (KAD) niet over de benodigde expertise beschikt om iets zinnigs te zeggen over de Rodenator.
De afgelopen weken heeft Traas Ongediertebestrijding uit Baarland demonstraties gegeven met de Rodenator in Zeeland en Noord-Brabant waaruit blijkt dat het bedrijf de vernietiger gebruikt voor mollen. De Dierenbescherming was al geen warm voorstander van het apparaat, maar deze wetsovertreding schoot de organisatie definitief in het verkeerde keelgat. Traas Ongediertebestrijding dient volgens de Dierenbescherming dan ook
onmiddellijk te stoppen met het bestrijden van mollen met de Rodenator.
De kans is zeer groot dat veel meer ongediertebestrijders -particulieren en bedrijven- het apparaat onwettig gebruiken. Het apparaat schijnt zelfs gebruikt te worden om vossen en konijnen te bestrijden. Volgens de provincie Zeeland is het gebruik voor de bestrijding van mollen verboden, Zuid-Holland beweert dat het toegestaan is en Noord-Brabant weet het niet zeker.
Er is, kortom, heel veel onduidelijkheid over een zeer omstreden bestrijdingsapparaat dat zonder enige moeite aan te schaffen is via Internet. De Dierenbescherming vindt dat hier niet mee gesold mag worden en heeft het ministerie geattendeerd op de Rodenator-wanorde in Nederland. Handhaving van de wet en goede informatievoorziening zijn volgens de Dierenbescherming zeer dringend nodig. Bovendien moet paal en perk gesteld worden aan het gebruik door particulieren.
bron:Dierenbescherming