De Dierenbescherming Limburg zoekt vrijwilligers die in de periode van 30 september tot en met 6 oktober willen collecteren voor de Dierenbescherming. De opbrengst van deze collecte is hard nodig, want dierenleed is helaas nog aan de orde van de dag. De Dierenbescherming probeert waar mogelijk dieren in nood te helpen, maar omdat zij volledig afhankelijk is van contributies en giften kan de organisatie alleen met de financiële steun van het publiek opkomen voor alle dieren. Daarbij is de steun van vrijwilligers die willen helpen collecteren heel hard nodig.

De jaarlijkse collecte is een belangrijke bron van inkomsten voor de afdelingen van de Dierenbescherming in het land. De opbrengst stelt de afdelingen in staat veel belangrijk werk uit te voeren. Bijvoorbeeld voorlichting op scholen, de opvang van zwerfdieren en het ondersteunen van het plaatselijke dierenasiel.

Vrijwilligers zijn voor de Dierenbescherming van groot belang. Duizenden mensen maken het dagelijks werk van de Dierenbescherming mogelijk dankzij hun belangenloze inzet. Vrijwilligers voor de dierenasielen, mensen die op braderieën het werk van de organisatie toelichten of inspecteurs die op zoek gaan naar verwaarloosde dieren en collectanten. Daarom roept de Dierenbescherming dan ook iedereen op wat tijd vrij te maken om in de periode van 30 september t/m 6 oktober te collecteren. Vrijwilligers kunnen zich melden via telefoonnummer: 046 – 4586097