Van 14 tot en met 18 mei slaat het Staatscircus Moskou-Holiday de tenten op in Heiloo. De Dierenbescherming betreurt het zeer dat er in het programma nog steeds wilde dieren worden gebruikt. Weer moeten Bengaalse tijgers hun kunstjes vertonen om het publiek te vermaken. Dit zou gebaseerd zijn op wederzijds respect en vertrouwen. Respect voor dieren toont men volgens de Dierenbescherming niet door dieren te gebruiken voor onnatuurlijke kunstjes in een totaal ongepaste omgeving voor het dier. De mens die wilde dieren onderwerpt en domineert geeft een verkeerd beeld over hoe mensen met dieren om moeten gaan.

De Dierenbescherming afdeling Alkmaar e.o. heeft dan ook diverse malen aan de gemeente Heiloo gevraagd om wilde dieren in het circus te verbieden en zo het dierenwelzijn te waarborgen. De gemeente geeft hier echter geen gehoor aan en verschuilt zich achter de landelijke overheid. De regering zou een verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen kunnen bewerkstelligen door de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren van 1992 daadwerkelijk in te vullen. De regering heeft echter aangegeven dat zij niet voornemens is om deze wet nader vorm te geven. Dat is ook bij de gemeente Heiloo bekend. Helaas blijft de gemeente Heiloo, tegen beter weten in, zogenaamd op regelgeving vanuit het land wachten. Zo verandert er dus niets voor de dieren, die jaar in jaar uit gebruikt mogen worden voor het circus.

De Dierenbescherming roept het publiek op om niet naar het circus te gaan, want daarmee worden de acts met wilde dieren in stand gehouden.

Enkele jaren geleden kreeg de dierenbescherming de gemeenteraad van Alkmaar zover zich tegen de komst van circussen te keren. Uiteindelijk besloot het college van B en W te wachten met uitvoering hiervan tot ook de VNG dit standpunt zou delen.

bron:Dierenbescherming