Den Haag, 15 februari 2005- De Dierenbescherming heeft een bedrag van
88.000 euro beschikbaar gesteld voor noodhulp aan dieren in de
getroffen gebieden in Azië. Met het geld zijn inmiddels, in
samenwerking met de Stichting Buitenlandse Asielen, twee asielen in
Thailand en à©à©n in Sri Lanka geholpen. De rest van het geld wordt
besteed aan de realisatie van een mobiele dierenkliniek in Sri Lanka.
Deze kliniek gaat in de getroffen gebieden dieren inenten tegen rabiës,
eerste hulp verlenen en honden en katten castreren.  

 
De Stichting Buitenlandse Asielen richt zich op hulp aan dierenasielen
in Thailand, Indonesie en Sri Lanka. Deze asielen staan nog wel
overeind, maar ze zitten overvol met dieren. Bovendien moeten alle
dieren worden ingeënt tegen besmettelijke ziekten. Ook moeten ze
gesteriliseerd of gecastreerd worden. Voor de ramp werden de honden
goeddeels losgelaten. Ze werden dan op het strand en in de stad door
toeristen gevoerd of kregen etensresten van hotels. Maar toeristen zijn
er niet en de meeste hotels zijn zwaar beschadigd of dicht. De dieren
kunnen buiten niet overleven en moeten daarom binnen gehouden worden.
Dat betekent extra kosten voor onder meer voer en medicijnen. 
 
 
De realisatie van de mobiele dierenkliniek wordt mogelijk gemaakt door
de Dierenbescherming en een aantal andere
dierenbeschermingsorganisaties. Een en ander gebeurt onder supervisie
van de World Society for the Protection of Animals (WSPA), een
internationale dierenhulporganisatie waar de Dierenbescherming bij
aangesloten is.   

Bron: Dierenbescherming