HEILOO, 28-02-2005 - De Dierenbescherming houdt in de
maanden maart en april een grootschalig onderzoek naar het aanbod van
diervriendelijker producten van supermarkten in Nederland. De
supermarkten worden met een speciaal ontwikkelde ´Meetlat' vergeleken
op het aanbod van onder meer scharrel-, biologische- en vegetarische
producten. Naar verwachting presenteert De Dierenbescherming de
resultaten van het onderzoek eind mei. Voor ondersteuning van de
campagne is de Dierenbescherming dringend op zoek naar vrijwilligers
die supermarkten willen ´meten' in diervriendelijkheid!
 

Ondanks het feit dat supermarkten sinds kort zijn begonnen hun
assortiment diervriendelijker geproduceerde producten uit te breiden,
schiet het aanbod volgens de Dierenbescherming nog steeds te kort. Een
veel gehoorde klacht van de consument is dat hij best bereid is iets
meer te betalen voor bijvoorbeeld diervriendelijker geproduceerd vlees,
maar dat het simpelweg niet in de buurt is te verkrijgen. Hetzelfde
geldt vaak ook voor diervriendelijke zuivelproducten en
vleesvervangers. Opvallend is verder het grote aandeel eieren uit
legbatterijen in de schappen van de gemiddelde supermarkt. Met de
Meetlat Supermarkten wil de Dierenbescherming invloed uitoefenen op de
verkrijgbaarheid van diervriendelijker geproduceerd voedsel en
alternatieven daarvoor. Enerzijds door in de openbaarheid supermarkten
te prijzen voor hun diervriendelijker aanbod en ze anderzijds onder
druk te zetten wanneer dat niet of minder het geval is.
 

Met
een speciale scoringslijst, de zgn. Meetlat, kan in verschillende
supermarkten het aantal scharrel, biologische en vegetarische producten
worden geteld. De uitkomst van de optelling vormt de totaalscore van de
supermarkt. Voor het welslagen van deze campagne is het van belang dat
met behulp van de Meetlat zoveel mogelijk supermarktfilialen worden
´gemeten'. Hiervoor zoekt de Dierenbescherming vrijwilligers!

Bron: Dierenbescherming/emea.nl