Den Haag, 18 januari 2005  De Dierenbescherming verzoekt Versatel met
klem om per direct het dieronvriendelijke spotje, waarin een duif zich
te pletter vliegt, van de buis te halen. De Dierenbescherming is na het
zien van de commercial geschokt , net als vele kijkers (150) die zich
via de telefoon en e-mail hebben beklaagd bij de organisatie. De
Dierenbescherming vindt het een smakeloze commmercial waarin op
respectloze wijze wordt omgegaan met dieren. Indien Versatel de
commercial niet terugtrekt , overweegt de Dierenbescherming een klacht
in te dienen bij de Reclame Code Commissie.

 
 
Sinds een week vertoont Versatel een serie spotjes over communicatie.
In à©à©n van deze commercials is te zien hoe iemand een duif met een
boodschap op pad stuurt. De duif vliegt zich echter te pletter tegen
het raam en valt dood neer. Volgens Versatel gaat het hier om een dier
dat al dood was en is bij de opnamen in Zuid-Afrika iemand van de
animal anti-cruelty league aanwezig geweest. Desondanks vindt de
Dierenbescherming het een commercial waar een verkeerde
voorbeeldwerking van uitgaat. De organisatie heeft inmiddels ruim 150
klachten gehad van mensen die zich ergeren aan de reclame.   

Bron: Dierenbescherming

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular