Berghem; Ondanks de vragen die door de Partij voor de Dieren aan Staatssecretaris Ank Bijleveld werden gesteld komt het dierenwelzijn van de Nederlandse Antillen niet op de agenda te staan. Dat viel op te maken uit diverse publicaties in de media op De Antillen. De vragen werden gesteld aan de Staatssecretaris op verzoek van Stichting Dierenhulp Venezuela.

Dierenhulp Venezuela zet zich al ruim 12 jaar in voor een beter bestaan voor heel veel dieren. Sinds 2000 is men actief op het eiland Bonaire dat samen met Saba en St. Eustatius toekomstige gemeente’s gaan worden van Nederland. Deze zogenaamde BES eilanden komen daarmee onder tal van bestuurlijke zaken te vallen. Het eiland Curaçao ontvangt een status die vergelijkbaar is met Aruba. Maar alle eilanden blijven binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

 

Het is spijtig om dergelijke berichten te horen. Immers het blijft een vreemde zaak dat dieren die leven en geboren worden op de Antillen niet die bescherming ontvangen waarop eenzelfde dier in Nederland wel recht heeft. De Staatssecretaris verwijst in haar antwoord aan ons naar de lokale eilandbestuurders voor dergelijke problemen. En juist daar wringt de schoen. Want lokaal voelt men geen behoefte om op diervriendelijke wijze aanwezige problemen aan te pakken. En dat is spijtig. “ Aldus reageert de Initiatiefnemer van Stichting Dierenhulp Venezuela, Mark Erwin Vos (48)

 

Op Bonaire bijvoorbeeld worden sinds enige maanden loslopende dieren afgeschoten. Hieronder vallen ook dieren die wel een eigenaar hebben. In afgelegen gebieden zijn ware dierenkerkhoven gevonden. Verscholen achter de dichte bebossing. Op Curaçao gaat eveneens veel mis. Dieren in het asiel Parera worden grootschalig afgespoten. Dit direct in het hart door niet bevoegd personeel. Ook wordt niet de verplichte kalmerende injectie vooraf toegediend. Aan deze praktijken werd ook in de lokale media op De Antillen al aandacht geschonken. Zelfs vijf bestuursleden stapten op uit de Dierenbescherming van Curaçao, vanwege onder andere deze praktijken.

 

Mark Erwin Vos: ‘Wij zijn ondanks dit negatieve bericht toch gestart met het gratis steriliseren en castreren van de honden en katten op Bonaire. We doen dit programma ook al twaalf jaar in Venezuela en zien dat het zijn vruchten afwerpt. De zwerfdieren populatie is daarna aanzienlijk afgenomen en het is een diervriendelijke methode. Daarom extra betreurenswaardig dat wij als kleine dierenorganisatie niet op de steun van de Staatssecretaris mogen rekenen in deze. Terwijl het volgens ons toch ook bij de Staatskundige hervormingen hoort. Dieren zijn gelijk mensen levende wezens en wonen gelijk de mensen op De Antillen.’

 

  

Het sterilisatie programma op Bonaire wordt gefinancierd met eigen middelen en dankzij de steun van dierenvrienden die met een gift meehelpen om de benodigde materialen aan te kopen. Het sterilisatie programma zorgt voor gratis sterilisaties en castraties. Vooral de armere bevolking heeft zo een zeer lage drempel om het eigen dier te laten helpen en verdere groei tegen te gaan. Want wie doet tegenwoordig nog iets geheel gratis? Een groep van vrijwilligers met hulp van lokale eilandbewoners voert dit plan momenteel uit. Wilt u meer weten over dit gratis hulp programma of het vrijwilligerswerk van Stichting Dierenhulp Venezuela, via www.dierenhulp.nl kunt u alle informatie nalezen.