DigiD heeft met onmiddellijke ingang
besloten dat gebruikers van een DigiD inlogcode alleen een uniek
mobiel telefoonnummer kunnen opgeven.Burgers kunnen met een DigiD
inlogcode zaken doen met de overheid op internet. Om diensten met
meer privacygevoelige informatie af te kunnen nemen, is naast het
invoeren van een inlogcode (gebruikersnaam met wachtwoord) een
transactiecode vereist. DigiD stuurt deze transactiecode per sms
naar het opgegeven mobiele telefoonnummer.

Uit recente cijfers blijkt dat gebruikers
steeds vaker een mobiel telefoonnummer opgeven dat reeds voorkomt
in de administratie van DigiD. Soms zelfs meer dan vijf maal. Die
cijfers duiden erop dat mobiele telefoonnummers, die aan een DigiD
inlogcode zijn gekoppeld, worden gedeeld met derden. Dit terwijl
een DigiD inlogcode strikt persoonlijk is.

Uit veiligheidsoverwegingen heeft DigiD
daarom besloten dat het op te geven mobiele telefoonnummer uniek
moet zijn. Het is daarom vanaf heden niet meer mogelijk een DigiD
inlogcode aan te vragen en een telefoonnummer op te geven dat reeds
door iemand anders in gebruik is.

Ook heeft DigiD uit
veiligheidsoverwegingen besloten op korte termijn alle mobiele
telefoonnummers uit haar administratie te verwijderen die vaker dan
één keer voorkomen. DigiD informeert haar gebruikers
die het betreft in een brief waarin zij de genomen maatregel
toelicht. Deze gebruikers kunnen overigens hun gebruikersnaam met
wachtwoord gewoon blijven gebruiken. DigiD raadt haar gebruikers
wel aan regelmatig het wachtwoord te wijzigen.

Op dit moment vragen alleen de Informatie
Beheer Groep en de gemeente Dordrecht een aanvullende
transactiecode in te voeren, naast een gebruikersnaam met
wachtwoord. Voor het afnemen van diensten bij andere aangesloten
organisaties volstaat het inloggen met een gebruikersnaam met
wachtwoord.

bron:ICTU