(Persbericht) Amersfoort, 21 september 2010

Arbeidsbemiddelaars zijn genoodzaakt te veranderen; de branche verandert en het kwaliteitsniveau is treurig. Uit onderzoek is gebleken dat de inzet van assessments in het wervingsproces zorgt voor meer en betere matches.

De economie trekt weer aan, de werkloosheid neemt af en de arbeidsmarkt verandert. Er is behoefte aan flexibeler personeel en een sneller wervingsproces. De werkwijze van recruiters is de afgelopen jaren echter nauwelijks verandert. Er wordt slechts sporadisch gebruik gemaakt van online mogelijkheden bij de selectie van personeel. Daarbij is het kwaliteitsniveau van werving- en selectiebureaus sinds het afschaffen van de Arbeidsbemiddelingvergunning in 2003 gedaald.

De branche staat hierdoor behoorlijk onder druk. Dit concluderen Annelie Poort en Gerlinde ter Haar.
Zij deden dit onderzoek in opdracht van e-assessmentleverancier NewNerds, en studeerden hier tevens mee af aan de Hogeschool Windesheim. Poort: à¢â‚¬Å“Wat er beter kan? Inzicht in persoonlijkheid. Uit het onderzoek is gebleken dat recruiters een match meestal maken op basis van zowel harde als zachte criteria. Harde criteria staan voor CV en functieprofiel, onder zachte criteria worden persoonlijkheid en bedrijfscultuur verstaan. Een match loopt echter vaak stuk op zachte factoren.à¢â‚¬

Gebruikers van assessments hebben vanwege inzicht in persoonlijkheid een hoger matchingspercentage en realiseren een lager verloop. Zij matchen vaker en beter. Verassend is de uitslag: slechts 31,5% van de recruiters maakt gebruik van een assessment. Het overige gedeelte vindt de eigen bedrijfsvoering van voldoende niveau.