PvdA staatssecretaris Sharon Dijksma van
onderwijs wil een forse uitbreiding van de aanpak van
taalachterstand bij peuters afkomstig uit achterstandswijken. Dit
moet in 2009 wettelijk geregeld zijn: 'We mogen de kinderen niet
in de steek laten. Van een taalachterstand houden ze de rest van
hun leven last.'

Vanaf 1 januari 2009 moeten
consultatiebureaus een taaltoets gaan afnemen. Kinderen met een
taalachterstand krijgen dan voordat ze naar school gaan extra
taalondersteuning. Het huidige streven is dat zeventig procent van
de kinderen die onvoldoende scoren, binnen twee jaar die
ondersteuning krijgt. Staatssecretaris van Onderwijs Sharon Dijksma
wil dat dit honderd procent wordt in de achterstandswijken.

Het probleem is niet onwil van de kant van
de ouders maar een te beperkt aanbod van taallessen, zegt de
staatssecretaris. Dijksma: 'Wat mij betreft wordt de taaltoets net
zo vanzelfsprekend als de gehoortoets.' Het vrijblijvende karakter
verdwijnt. 'Een taalachterstand is iets dat in de hele
schoolcarrière doorwerkt', aldus Dijksma.

PvdA-Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer
spreekt haar steun uit voor het plan van Dijksma: 'Dit past prima
bij mijn initiatiefwetsvoorstel 'Basisvoorziening Kinderopvang en
Ontwikkelingsstimulering.' Met dat wetsvoorstel willen we de
ontwikkeling van alle kinderen van 0 tot 4 jaar stimuleren.'

Dijksma deed haar uitspraken in Den Haag
bij de presentatie van een rapport tegen segregatie in het
onderwijs. Lees meer op de website van het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

bron:PvdA