De Wereldraad van Kerken heeft dr. Hielke
Wolters benoemd tot directeur van het programma 'Justice, Diakonia
and Responsibility for Creation'. Hielke Wolters (55) is momenteel
directeur van Stichting Oikos en predikant in algemene dienst van
de Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Kerk heeft hem
voorgedragen voor deze nieuwe functie in Genève, waar het
internationaal centrum van de Wereldraad is gevestigd.

Wolters zal zich als programma-directeur
inzetten voor de samenwerking tussen kerken op het terrein van
maatschappelijke vragen, de bestrijding van onrecht en het
bevorderen van een duurzame ontwikkeling.

Ds. Evert Overeem, adjunct-directeur van
de Protestantse Dienstenorganisatie, is blij met de benoeming van
Wolters. "Gerechtigheid en behoud van de schepping zijn twee
thema’s die voor de Protestantse Kerk van groot belang zijn
en waar we graag optrekken in internationaal oecumenisch verband.
Het is dan ook een voorrecht om voor zo'n belangrijke post een lid
van de Protestantse Kerk te kunnen voordragen".

Wolters heeft in zijn huidige functie als
directeur van Oikos, zowel in Nederland als internationaal, veel
ervaring opgedaan met de thema's waar hij bij de Wereldraad
verantwoordelijk voor wordt. Stichting Oikos is onder Wolters'
leiding uitgegroeid tot een breed gewaardeerde organisatie op het
gebied van kerk en ontwikkelingssamenwerking.

Piet Terhal, bestuursvoorzitter van Oikos,
vindt het heel jammer dat de huidige directeur Oikos gaat verlaten.
"Maar", zo zegt Terhal, "Hielke Wolters kan nu de zaak van duurzame
en rechtvaardige ontwikkeling vanuit een meer invloedrijk en groter
verband bevorderen. De verwantschap tussen de inzet van Oikos in
Nederland en wat Hielke in Genève gaat doen is groot. Daarom
zijn we blij met deze benoeming en is Oikos trots op zijn
directeur".

Het programma 'Justice, Diakonia and
Responsibility for Creation' van de Wereldraad van Kerken richt
zich op een aantal actuele onderwerpen zoals migratie,
klimaatverstoring en gezondheidsvraagstukken (HIV/AIDS). Hielke
Wolters zal deze zomer beginnen aan zijn werk voor de Wereldraad
van Kerken in Genève.

Bron: PKN